Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Eladó adatai:
Név: Nagy-Bán Kitti ev.
Székhely: 6045 Ladánybene, Országutidűlő tanya 63.
Adószám: 76247538-1-23
E-mail cím: info@minimuhely.hu
Tárhelyszolgáltatónk: https://www.cweb.hu

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgyát képezi a minimuhely.hu oldalon megjelent valamennyi rajzos távoktatási szolgáltatás. Ezeknek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó leírásban tudod megtekinteni. A szerződésben résztvevő felek:

  • a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó, Résztvevő, Jelentkező, Igénybe vevő vagy Megrendelő) 
  • Szolgáltató

2. VÁSÁRLÁS MENETE

A vásárláshoz regisztráció szükséges. Számlát csak magánszemélyeknek áll módunkban kiállítani. A megrendeléskor a számlázáshoz szükséges adatait szükséges megadnod. Adataidat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki a weblapon szereplő szolgáltatás valamelyikét igénybe veszi vagy arra való szándékát jelzi, illetve bármilyen módon használja a weboldal szolgáltatásait. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. 

4. REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációra az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével kerülhet sor valós e-mail cím, név, számlázási cím és felhasználónév megadásával. A regisztrációs űrlap formája és tartalma esetenként változó lehet. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

5. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐJÉNEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

A weboldal tartalma Nagy-Bán Kitti illusztrátor és grafikus szellemi terméke, ennek felhasználása, átdolgozása, többszörözése, részleges vagy egészleges terjesztése, másolása, áthelyezése, reprodukciója, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, kivonatolása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblapot Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weboldal tartalmát vagy tartalmának egy részét a felhasználó valamilyen módon továbbadja, sokszorosítja vagy közzéteszi – a szolgáltató írásbeli engedélye hiányában -, napi 500 000Ft, azaz napi ötszáz ezer forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazhatunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó(k)ra háríthatjuk.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő, vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában.

6. DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS

A Weblapon nyújtott szolgáltatás térítésköteles. Megrendelés vagy regisztráció esetén a Szolgáltató egyértelműen jelzi Felhasználó számára a díjfizetés összegét és módját. 

7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A jelentkezés ténye akkor valósul meg, ha a jelentkező a WEBLAPon található űrlapok bármelyikét beküldi. A jelentkező kifejezetten megerősíti részvételi szándékát a szolgáltatás díjának befizetésével. 

8. VISSZAMONDÁS, ELÁLLÁS

Felhasználó a szolgáltatások megrendelésével és kifizetésével kifejezetten elfogadja, hogy a befizetett összeg visszatérítésére részben vagy egészben nincs lehetőség. A jelentkezés leadásával és a díj befizetésével megrendelő megerősíti a részvételi szándékát, mely nem módosítható vagy mondható vissza.

9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Panaszaival, illetve bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a info@minimuhely.hu e-mail címen.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

minimuhely.hu weboldal célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk, ha elutasítjuk, akkor a panaszt elutasító álláspontunkat megindokoljuk.

Ha a panasza elutasításra kerül, hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheted, az alábbiak szerint: A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

error: Védett tartalom!